Privacy - AVG

Algemene Verordering Persoonsgegevens
Rijbewijskeuringsarts.nl heeft haar privacybeleid aangepast. Wij kunnen ons werk als Rijbewijskeuringsarts.nl niet uitvoeren zonder dat wij bepaalde persoonsgegevens ( NAW medische gegevens) verwerken ten behoeve van uw Rijvaardigheidsbewijzen. Dat doen wij discreet en met de grootst mogelijke zorg. Vanaf 25 mei 2018 krijgt ook Rijbewijskeuringsarts.nl te maken met de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacybeleid is op deze wet afgestemd.

De belangrijkste punten van ons privacybeleid zijn:

  • Wij hebben één cliënten database. Indien u gebruik maakt van onze dienst als keuringsinstantie voor uw Rijbewijs, klein Vaarbewijs, Taxipas en Medibuspas geeft u Rijbewijskeuringsarts.nl toestemming om uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het (medisch)personeel van Rijbewijskeuringsarts.nl en de volgende instanties zoals het CBR en de KIWA te delen.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (bewaren dus tot het moment waarop u uw vernieuwde Rijbewijs, klein Vaarbewijs en Medibuspas in uw bezit heeft). Wij verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.
  • Wij beveiligen onze ICT-systemen en monitoren deze systemen continu. Uw privacy staat bij Rijbewijskeuringsarts.nl op de 1ste plaats.