Rijbewijs- en medische keuringen

Bij Rijbewijskeuringsarts.nl kunt u terecht voor de goedkoopste keuringen, van rijbewijskeuringen voor 75-plussers tot medische keuringen voor beroepschauffeurs.

Uw keuringsarts
De keuringen worden precies volgens de eisen van het CBR uitgevoerd door dr. Robert Sadiek. Dr. Sadiek is een toegewijde keuringsarts die werkt met een professioneel, maar menselijk oog.

De keuring
De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bespreking vragenformulier
 • Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
 • Beoordeling psychische toestand (OPS Score: Oriëntatie en geheugen, Praktische vaardigheden, Sociaal en persoonlijk functioneren)
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urine onderzoek (op suikerziekte) Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien (gratis) controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen.

Voorbereiding op de keuring
Naar de keuring neemt u zelf het volgende mee:

 • Uw huidige rijbewijs
 • Ingevulde Gezondheidsverklaring (te koop op gemeentehuis en bij het CBR)
 • Schoon potje urine
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Na de keuring
Na de keuring mag rijbewijskeuringsarts dr. Sadiek geen
uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Hij schrijft
zijn bevindingen op het Geneeskundig verslag die samen met
de Gezondheidsverklaring naar het CBR wordt gestuurd. De uitslag krijgt
u per brief.

Doorverwijzing
Soms wil het CBR meer informatie n.a.v. het Geneeskundig verslag. U kunt dan worden verwezen naar een medisch specialist. Ook kunt u verplicht worden gesteld een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Uw rijbewijskeuringsarts dr. Sadiek kan u precies informeren over wat u in zulk soort gevallen kunt verwachten.

Uitslag
De uitslag wordt per brief door het CBR aan u meegedeeld. Er zijn drie beslissingen mogelijk:

 • Geschikt: U kunt het rijbewijs laten vernieuwen op het gemeentehuis.
 • Geschikt met beperkende bepalingen: U kunt het rijbewijs laten vernieuwen, maar hierop worden bepaalde voorwaarden opgenomen waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Voorbeelden van deze beperkingen zijn: eenverplichte bril (code 0106), een verplichting tot automaat(code 1503) of een kortere geldigheidsduur van het rijbewijs (na het 75e levensjaar is die één tot drie jaar).
 • Ongeschikt: U krijgt geen Verklaring van geschiktheid en kunt uw rijbewijs niet laten vernieuwen. U kunt hiertegen in beroep gaan.

Het CBR geeft haar beslissing ook door aan de Dienst Wegverkeer (RDW) voor het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister.

Begin op tijd
Start op tijd met de keuringsprocedure. De wachttijd bij het CBR kan oplopen tot 4 maanden. U kunt de keuring overigens ook eerder, tot maximaal een jaar van tevoren plannen. De Verklaring van geschiktheid voor uw nieuwe rijbewijs is namelijk 1 jaar geldig.

Te laat?
Als u te laat bent en uw rijbewijs verloopt, dan rijdt u onverzekerd rond.

Kies hier uw keuring:

Klik hier om online een afspraak te maken of bel
036-7200911.

Spoedkeuringen Hoofdpraktijk RijbewijskeuringsArts.nl,
5 avonden per week 20.00 - 22.00 (Locatie Nieuwegein, postcode 3431 RG). Spoedkeuringen op zaterdag en zondag in overleg.

LET OP! Bij verhindering dient u 24 uur voor uw afspraak contact op te nemen met ons via 036-7200911 of assistent@rijbewijskeuringsarts.nl om uw afspraak te verzetten. Bij het niet op tijd melden of niet verschijnen op uw afspraak zijn wij genoodzaakt het volledige keuringsbedrag bij u in rekening te brengen.


Handige links

Meer informatie over rijbewijzen, medische keuringen en veel voorkomende medische aandoeningen vindt u via de volgende links: